Skip links
POLİWORK

Fulya

Kod Açıklama Renk En derinlik litre adet
F-20BY
Fulya 20
Beyaz
195
180
3,5
20
F-20SK
Fulya 20
S. Kahve
F-20KK
Fulya 20
Kiremit
F-20KY
Fulya 20
K. Yeşil
F-20AN
Fulya 20
Antrasit
F-30BY
Fulya 30
Beyaz
295
260
10
10
F-30SK
Fulya 30
S. Kahve
F-30KK
Fulya 30
Kiremit
F-30KY
Fulya 30
K. Yeşil
F-30AN
Fulya 30
Antrasit
F-40BY
Fulya 40
Beyaz
395
360
25
5
F-40SK
Fulya 40
S. Kahve
F-40KK
Fulya 40
Kiremit
F-40 KY
Fulya 40
K. Yeşil
F-40AN
Fulya 40
Antrasit
F-50BY
Fulya 50
Beyaz
495
450
50
5
F-50SK
Fulya 50
S. Kahve
F-50KK
Fulya 50
Kiremit
F-50KY
Fulya 50
K. Yeşil
F-50AN
Fulya 50
Antrasit
Renk Seçenekleri

BEYAZ

S. KAHVE

KİREMİT

K .YEŞİL

ANTRASİT

Çevir »